PRAKTISK INFORMATION CORONA OG PNEUMOKOKKER

 

”Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 – senest ved udgangen af juni.

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

Lige nu vaccineres gruppe 5, der er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Langt de fleste i denne gruppe vil ifølge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt til vaccination via sygehuset.

Ganske få patienter tilhører ifølge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have et forløb på sygehus. I disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af patienterne der tilhører denne gruppe.

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.

Du behøver ikke henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.

Vi kontakter de få patienter direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination.

Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

 

Personer i særlig risiko kan igen blive gratis vaccineret mod pneumokokker

Hvis du er i særlig risiko for at få lungebetændelse og andre alvorlige sygdomme på grund af pneumokokbakterier, kan du blive vaccineret gratis mod pneumokokker. Tilbuddet er til dem, der ikke nåede at få en gratis vaccination mod pneumokokker i efteråret, før der kom global mangel på vaccinerne. Der er nu vacciner til rådighed igen.

Alle der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, der er i særlig risiko for svær pneumokok sygdom, kan få en gratis vaccine.

Du kan blive vaccineret hos egen læge.

Vaccinationen beskytter i op til 6 år, så hvis du blev vaccineret mod pneumokokker i efteråret, skal du derfor ikke vaccineres igen.